Výrobky+
O společnosti Isola+
Media banka+
Aktuálně+

Hodnoty a strategie

Naše mise: Jsme hlavním podporovatelem stavebního průmyslu při výstavbě suchých, zdravých a energeticky úsporných budov.

Naše vize: Isola by měla být první volbou, pokud jde o energeticky úsporné budovy, které jsou zároveň odolné proti vlhkosti.

Naše odpovědnost: Isola přispívá k udržitelnému hospodářskému růstu tím, že podporuje klimaticky efektivní stavitelství.

Naše hodnoty: Jsme inovativní, jednáme dle potřeb zákazníků, chováme se loajálně a pracujeme precizně.

Strategie

Isola buduje pozici lídra na trhu prostřednictvím dlouhodobého vývoje výrobků. Je to založeno jak na vysoké úrovni technických odborných znalostí, tak na pečlivém sledování trhu. Zaměření na vlastní schopnost rozvoje, úzký kontakt s úřady a zákonodárci a neustálá výměna názorů a zkušeností s těmi, kdo rozhodují v oblastech klimatu, životního prostředí a udržitelné výstavby, společně s jejími požadavky na dodržování předpisů, tvoří základ pro další rozvoj výstavby suchých, zdravých a energeticky úsporných budov.

Vlastní výrobní zařízení jsou klíčovou funkcí celé společnosti. S pomocí automatizace, která zahrnuje všechny oblasti, a díky vynikajícím technickým předpokladům, vytvoří Isola konkurenceschopný výrobní systém s efektivní a flexibilní logistikou.

Neustálé zlepšování produktivity a inovace je zaručeno úzkým zapojením zaměstnanců a systematickým využíváním pracovních skupin pro neustálé zlepšování v celé společnosti. Důraz je kladen na zjednodušení každodenní práce řemeslníků prostřednictvím dalšího vývoje produktů a služeb.

Zastřešující cíle a strategie jsou doplněny cílenými zlepšovacími programy a akčními plány.

Naše mise: Jsme hlavním podporovatelem stavebního průmyslu při výstavbě suchých, zdravých a energeticky úsporných budov.

Naše vize: Isola by měla být první volbou, pokud jde o energeticky úsporné budovy, které jsou zároveň odolné proti vlhkosti.

Naše odpovědnost: Isola přispívá k udržitelnému hospodářskému růstu tím, že podporuje klimaticky efektivní stavitelství.

Naše hodnoty: Jsme inovativní, jednáme dle potřeb zákazníků, chováme se loajálně a pracujeme precizně.

Strategie

Isola buduje pozici lídra na trhu prostřednictvím dlouhodobého vývoje výrobků. Je to založeno jak na vysoké úrovni technických odborných znalostí, tak na pečlivém sledování trhu. Zaměření na vlastní schopnost rozvoje, úzký kontakt s úřady a zákonodárci a neustálá výměna názorů a zkušeností s těmi, kdo rozhodují v oblastech klimatu, životního prostředí a udržitelné výstavby, společně s jejími požadavky na dodržování předpisů, tvoří základ pro další rozvoj výstavby suchých, zdravých a energeticky úsporných budov.

Vlastní výrobní zařízení jsou klíčovou funkcí celé společnosti. S pomocí automatizace, která zahrnuje všechny oblasti, a díky vynikajícím technickým předpokladům, vytvoří Isola konkurenceschopný výrobní systém s efektivní a flexibilní logistikou.

Neustálé zlepšování produktivity a inovace je zaručeno úzkým zapojením zaměstnanců a systematickým využíváním pracovních skupin pro neustálé zlepšování v celé společnosti. Důraz je kladen na zjednodušení každodenní práce řemeslníků prostřednictvím dalšího vývoje produktů a služeb.

Zastřešující cíle a strategie jsou doplněny cílenými zlepšovacími programy a akčními plány.